સ્કાયપે:   ouyanghero@outlook.com
  • sns01
  • sns03
  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns06

માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ સોફ્ટવેર હોલસેલ

માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ સોફ્ટવેર જથ્થાબંધ વિન્ડોઝ 10, વિન્ડોઝ 7, વિન્ડોઝ 8.1, વિન્ડોઝ સર્વર 2016, વિન્ડોઝ કાપી નાખવાના 2012, વિન્ડોઝ કાપી નાખવાના 2008, વિન્ડોઝ સર્વર એસક્યુએલ, ઓફિસ 2016, ઓફિસ 2019, એક્સબોક્સ, એડોબ અને તેથી પર.

શા માટે અમને પસંદ

Over the past few years, our customers have grown rapidly from all over the world, and our goal are the trust and satisfaction we build with our customers. Here you will be pleasantly surprised to get a certified software solution.
અમે ડીકે વાયરલેસ ટેકનોલોજી કોર્પોરેશન કે સોફ્ટવેર અને બુદ્ધિશાળી હાર્ડવેર આરએન્ડડી જૂથ વૈશ્વિક વેચાણ 2010 થી અમે માઇક્રોસોફ્ટ વેલ્યુ એડેડ પુનર્વિક્રેતા, માઈક્રોસોફ્ટ સરકાર અને શિક્ષણ પુનર્વિક્રેતા, માઈક્રોસોફ્ટ શૈક્ષણિક વિક્રેતા અને માઇક્રોસોફ્ટ OEM સિસ્ટમ બિલ્ડર દ્વારા અધિકૃત કરવામાં આવે છે માટે પ્રતિબદ્ધ કરવામાં આવી છે. તેને સરળ કંપની / સંસ્થા વિશ્વભરમાં માટે સ્પર્ધાત્મક ભાવે વ્યાપારી સોફ્ટવેર વડે ખરીદી બનાવવા પર ફોકસ કરો.